WEB TASARIM HİZMET SÖZLEŞMESİ

Madde 1 – TARAFLAR

Bir tarafta ARI MÜHENDİSLİK BİLİŞİM ( Salih ARI ) ile diğer taraftan  860 SOKAK NO:2 D:510 KONAK /İZMİR adresinde mukim  Ödeme Sayfasına girilen Müşteri Adres Bilsinde mukim olan  (Kısaca MÜSTERİ olarak anılacaktır) arasında aşağıda belirtilen şekil ve şartlarda tam bir anlaşmaya varılmıştır.

Madde 2 – KONU

İşbu sözleşme MÜŞTERİ ’in iletişim, tanıtım, reklam ve benzeri hizmetleri yürütebilmek amacıyla ihtiyaç duyduğu Web Tasarım Projesinin ARI MÜHENDİSLİK BİLİŞİM tarafından hazırlanması hizmetini kapsamaktadır.

Madde 3 – MÜŞTERİ’NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.2 MÜSTERİ, web tabanlı yazılımların düzenlenmesi ve tasarlanması için gerekli resim ve yazı bazlı dokümanları kendisi tedarik etmekle yükümlüdür.

3.3 MÜSTERİ. ARI MÜHENDİSLİK BİLİŞİM  tarafından üretilen yazılımlarda kullanılan özel yazılım tekniklerinin telif hakkının ARI MÜHENDİSLİK BİLİŞİM’e ait olduğunu, bu yazılımların hiçbir şekilde çoğaltıp, dağıtılmayacağını kabul ve beyan eder.

3.4 MÜSTERİ, dile getirdiği tüm fikir, düşünce, ifade, yorum ve yazıların kendisine ait olduğunu, ARI MÜHENDİSLİK BİLİŞİM’in  hiçbir şekilde sorumlu olmadığını kabul ve beyan eder.

Madde 4 – ARI MÜHENDİSLİK BİLİŞİM’in YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1 ARI MÜHENDİSLİK BİLİŞİM MÜŞTERİ ’in tanıtım ve reklam için ihtiyaç duyduğu yazılımları (web tasarımı) Türkçe Web Sitesi Tasarımı olmak üzere hazırlamakla yükümlüdür.

4.2 ARI MÜHENDİSLİK BİLİŞİM MÜSTERİ ’ye sağlanmakta olan hizmetlerle ilgili oluşabilecek hataları ve sorunları 24 saat içerisinde düzeltmekle yükümlüdür.

4.3 ARI MÜHENDİSLİK BİLİŞİM, MÜSTERİ için hazırlanmış tasarımdaki mevcut bölümlerdeki değişiklikler (komple tasarım değişikliği gerektirmeyen düzeltmeler) için, gerekli etüdü tamamlandıktan sonra belirleyeceği en kısa süre içinde gerekli düzenleme ve ilaveleri sisteme entegre edeceğini beyan eder.

4.4 ARI MÜHENDİSLİK BİLİŞİM, MÜSTERİ tarafından talep edilen ek tasarım (tasarım değişikliği gerektiren düzeltmeler ve eklentiler) için, gerekli etüdü tamamlandıktan sonra belirleyeceği en kısa süre içinde gerekli düzenleme ve ilaveleri ek ücret mukabilinde sisteme entegre edeceğini beyan eder.

4.5 ARI MÜHENDİSLİK BİLİŞİM, MÜSTERİ tarafından talep Site içeriğinde kullanılmak üzere teslim ettiği video,resim ve yazıların telif hakkının MÜŞTERİ ’e ait olduğunu, bu bilgilerin hiçbir şekilde çoğaltıp, dağıtılmayacağını kabul ve beyan eder.

Madde 5 – HİZMET SÜRESİ VE BEDELİ

5.1 İşbu sözleşme ile taahhüt edilen hizmetin süresi  1(bir) yıl olarak belirlenmiştir, süre bitiminde her iki tarafın mutabakatı sonucu hizmet süresi ücreti mukabilinde uzatılabilir.

5.2 Web sitesi 1 yıllık bedeli olan  Domain  ve Hosting Paketi ödemeleri  Müşteriye aittir.

5.3 Hizmet bedeli konuşularak belirlenecektir.

5.4Hizmet bedelinin %30 peşin geriye kalan bedel iş tesliminde Arı Mühendislik Bilişime ödenecektir

5.5 Ödemelerin yapılmaması durumunda, ARI MÜHENDİSLİK BİLİŞİM taahhüt ettiği hizmeti ertelemek, durdurmak veya iptal etmek hakkına sahiptir.

Madde 6 – YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ

İs bu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İzmir Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

6(altı) maddeden ve 2(iki) sayfadan oluşan işbu sözleşme site üzerinden müşteri tarafından ödeme yapıldığı tarih tarihinde 2(iki) nüsha olarak düzenlenmiştir.

Sitemizden ödeme yaparak bu sözleşmeyi kabul etmiş sayılırsınız.

ARI MÜHENDİSLİK BİLİŞİM                                                                   

-->